Tiltak:

Til oppføring av et naust, for å lette tilgangen til utstyr som de låner ut gratis til alle.

Beløp: 250 000 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2020