(28) fra Kautokeino, bor i Oslo, skuespiller.

Tiltak:

Til mentorprogram med blant andre skuespiller Mary Sarre og regissør Pauliina Feodoroff. Videre skal hun bruke stipendet til å delvis dekke utgifter for de resterende to studieårene ved Kunsthøgskolen i Oslo. Sarakka er opprinnelig fra Kautokeino.

Beløp: 93 960 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Oslo

År for mottakelse: 2020