Tiltak:

Tilskudd til å arrangere kinotilbud for eldre med sosial sammenkomst på Skjervøy og Arnøya.

Beløp: 104 500 kroner

Gavetype: Fritidstilbud

Sted: Skjervøy

År for mottakelse: 2023