Tiltak:

Til prosjektet “Skattkammeret Bodø”. Tilbudet er ment som et forebyggende tiltak inn mot barn og unge som opplever sosial eksklusjon og ulikhet.

Beløp: 1 000 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2018