Tiltak:

Juletilstelning i 2020. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Sør-Varanger er en underavdeling til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø.

Beløp: 10 000 kroner

Gavetype: Eldre

Sted: Kirkenes

År for mottakelse: 2020