Tiltak:

Til å arrangere sommerferie for iLag-barnefamilier med svak økonomi. De vil også invitere med seg barnefamilier tilknyttet Kirkens Bymisjon Finnmark.

Beløp: 150 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2020