Tiltak:

Til formidling gjennom “Eventyret Vegaøyan Verdensarv”, interaktive natur– og kulturstier for barn og unge til lands, til vanns og i cyber.

Beløp: 100 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Vega

År for mottakelse: 2015