Tiltak:

Tilskudd til julestøtte til barneavdelingene på Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF.

Beløp: 20 000 kroner

Gavetype: Juletilstelning

Sted: Asker

År for mottakelse: 2023