Tiltak:

Til faglig utvikling gjennom opphold ved NOTAM i Oslo, MISC i Vilnius samt deltakelse på Darmstadt International Summer Course for New Music.

Beløp: 92 250 kroner

Gavetype: Talentstipend

Sted: Bø i Vesterålen

År for mottakelse: 2018