Tiltak:

Til prosjektet Læring i friluft i Troms. Troms fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms går sammen for å etablere et 3-årig prosjekt med formål om mer og bedre utetid i skolene i Troms. Alle skolene i Troms, 1.-10. trinn, får tilbud om deltakelse i skolenettverket Læring i friluft.

Beløp: 500 000 kroner

Gavetype: Friluftsliv

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2019