Tiltak:

Til prosjekt for å skape en digital undervisningsmodell for nettbasert teoriopplæring for yrkesfag. I samarbeid med Senter for IKT i utdanning.

Beløp: 500 000 kroner

Gavetype: Tiltak til praktisk yrkesrettet utdanning

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2013