Tiltak:

Tilskudd til tilrettelegging for unge flyktninger fra Ukrainia for å gjøre søkerne bedre rustet til å starte på videregående opplæring høsten 2023. Tilskuddet gjelder til Utdanning Øst (Finnmark).

Beløp: 360 000 kroner

Gavetype: Ungdom og utdanning

Sted: Vadsø

År for mottakelse: 2023