Tiltak:

Til å arrangere sommerskoler i matematikk for avgangselever i grunnskolen som skal begynne på videregående skole høsten 2020.

Beløp: 120 000 kroner

Gavetype: Tiltak til praktisk yrkesrettet utdanning

Sted: Vadsø

År for mottakelse: 2020