Tiltak:

Til å arrangere sommerskoler for elever i videregående skole, i Utdanning Øst (tidligere Finnmark).

Beløp: 500 000 kroner

Gavetype: Tiltak til praktisk yrkesrettet utdanning

Sted: Vadsø

År for mottakelse: 2021