Tiltak:

Til å arrangere sommerskoler for elever i videregående skole, i Utdanning Vest (tidligere Troms fylkeskommune).

Beløp: 750 000 kroner

Gavetype: Stipend for kompetanseheving

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2021