Tiltak:

Til å arrangere sommerskoler for elever i videregående skole i Utdanning Vest (Troms), i 2020.

Beløp: 600 000 kroner

Gavetype: Ungdom og utdanning

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2020