Tiltak:

Tilskudd til forlengelse av Tvibitstigen gjeldende for perioden høsten 2023 til og med våren 2026. Tvibitstigen er Tvibit sin egen støtteordning for unge kreative mennesker mellom 15 og 30 år, som er bosatt i Nord-Norge eller på Svalbard.

Beløp: 4 500 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2023