Tiltak:

Til aktiviteter for å styrke yrkesfaglig utdanning i Nord-Norge i 2020.

Beløp: 700 000 kroner

Gavetype: Tiltak til praktisk yrkesrettet utdanning

Sted: Bodø

År for mottakelse: 2020