Tiltak:

Til felles tiltak i Nordland, Troms og Finnmark i 2017,2018 og 2019.

Beløp: 3 000 000 kroner

Gavetype: Tiltak til praktisk yrkesrettet utdanning

Sted: Tromsø

År for mottakelse: 2016