Tiltak:

Til innkjøp av tandemsykkel for å gi de unge voksne funksjonshemmede brukerne i Mobekken Bofellesskap et aktivitetstilbud.

Beløp: 54 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Mo i Rana

År for mottakelse: 2018