Tiltak:

Til å arrangere matkulturkurs for barn og unge i Vesterålen. Prosjektet er et samarbeid med Vesterålen Matfestival og kulturskolene i Vesterålen.

Beløp: 50 000 kroner

Gavetype: Barn og unge

Sted: Sortland

År for mottakelse: 2019