Velforeningen har bidratt med stor egeninnsats og vi har støttet prosjektet med 77 000 kroner. Den nye gapahuken ble offisielt åpnet 6. september, til stor glede for bygdas beboere.

God dugnadsånd

– Det er et lagt ned en stor dugnadsinnsats med å sette opp bygningen og rydde turveien til gapahuken for busker og kratt. Gapahuken er allerede godt besøkt av både turgåere og unger fra barnehagen og skoleklasser, forteller Jermund Prestbakmo, leder i Spansgård Velforening.

Enkel adkomst

Det er lagt vekt på at det skal være enkelt å komme seg fram til gapahuken.

– For å komme til den nye gapahuken ved Berghølla kan du parkere ved skolen og gå over ei privat bru over Spansdalselva. Der har vi laget en turvei som er fire kilometer lang etter elva. Gapahuken ligger halvannen kilometer opp etter elva. Dette er for fiskere, turgåere og alle andre. De 400 første meterne fra brua er det lagt asfalt og kan kjøres av rullestolbrukere. Der har vi også laget to fiskeramper for rullestolbrukere. I denne delen av elva er det tillatt å fiske i to og en halv måned om sommeren, forteller Prestbakmo til Folkebladet.

To mil med turveier

Området brukes allerede aktivt i forbindelse med turgåing både sommer og vinter.

Det er over flere år bygget nesten to mil med turveier og turløyper i Spansgårdmarka i Lavangen kommune. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Spansgård Velforening og Spansdahl skogsvei- og utmarksforening. 

– Vi har satt opp startpunkt tavler på alle veiene og stiene, hvor vi gir informasjon om bruken av naturen samt kart over alle veiene i området. Vi ønsker at naturen kan brukes til fysisk aktivitet, trivsel og glede, sier Jermund Prestbakmo.

Med den nye gapahuken håper velforeningen at det blir enklere for folk å komme seg ut på tur, når de har gapahuken som mål.

Les omtale i Folkebladet (Pluss-sak)