Alta Røde Kors pensjonerte i fjor sin 26 år gamle mannskapsbil etter 12 år i aktiv tjeneste. Gleden var derfor stor da den nye bilen offisielt kunne avdukes mandag denne uken.

Takknemlig

Da Alta Røde Kors fikk vite om vår satsing på beredskap, brukte de ikke lang tid på å innhente tilbud og sende inn søknad om støtte til ny bil.

– En godt gjennomarbeidet søknad med finansieringsplan, gjorde at søknaden ble innvilget i årets første søknadsrunde, forteller Kristina Antonsen, rådgiver i Stiftelsen.

– Vi er veldig takknemlige for gaven. Det er helt fantastisk å ha Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge med på laget. Vi hadde ikke klart det uten dem, sier Vegard Stene, administrativ leder i Alta Røde Kors.

Ny mannskapsbil til Alta Røde Kors

Allsidig bruk

Mannskapsbilen vil først og fremst korte ned responstiden, bidra til økt sikkerhet for de frivillige og gjøre selve utrykningen enklere.

– Med det nyeste tilskuddet i utstyrsparken kan vi få med flere tilhengere som frakter viktig utstyr i tillegg til personell. Bilen vil også bli brukt til å frakte barn og ungdom til aktiviteter, være aktiv i søk- og redningsoppdrag, psykososial førstehjelp, bistå med å gjennomføre førstehjelpsvakter og kurs og kjøre eldre til å spise kveldsmat i lag, forteller Vegard stolt.

Satsing på beredskap

I årets første søknadsrunde har vi bidratt med 8,6 millioner kroner til det nye formålet beredskap.
Her kan du se hvem som har fått støtte.