Samfunnhuset er et viktig samlingspunkt for livet i bygda. Det brukes til både korøvinger, seniortreff, møter, kulturskole, konserter, kirkekaffe, 17. mai-feiring, bryllup, minnesamvær med mere. Det gamle pianoet på samfunnshuset var fra begynnelsen av 60-tallet og praktisk talt helt utslitt. 

Samspill og livsglede

Det er Sveinar Aase, kulturskolelærer og distriktsmusiker, som har vært primus motor for nyanskaffelsen.

Pianoet skal brukes til samspill, helse og livsglede hvor barn og eldre knyttes sammen ved bruk av musikk, kunst og kultur.

– Pianoet er til fri bruk ved kulturelle tilstelninger, skole og kulturskole. Samtidig skal pianoet også kunne øke den musikalske aktiviteten i bygda og høyne kvaliteten, forteller Aase.

Annenhver torsdag kommer en gruppe barn fra Løkta barnehage i Røsvik og deltar på torsdagsklubben sammen med seniorer fra bygda. Sammen med Sveinar Aase fra kulturskolen har de et fellesskap hvor sang og lek står sentralt.

Hever nivået

Kawai K-500 ATX3 er et instrument som møter mange behov. I volum og klangfylde passer det godt til mellomstore rom som Røsvik samfunnshus. Pianoet er et hybrid-piano, med strenger og hamre som på et vanlig piano, men i tillegg har det en elpiano-del som enkelt kan kobles inn eller ut.

Da kan man koble til høretelefoner, gjøre opptak, velge mellom ulike samlinger, bruke det som selvspillende piano eller koble direkte til lydanlegg uten ved hjelp av mikrofoner. 

– Totalt sett er det en voldsom nivåheving i forhold til det gamle pianoet, forteller Sveinar entusiastisk.

Faglig og økonomisk spleiselag

Pianoet er innkjøpt med tilskudd fra Stiftelsen og bidrag fra Sørfold kulturskole gjennom testamentarisk gave fra det nå nedlagte Sørfold strykeorkester.

I tillegg har kommunen bidratt med faglig kvalitetssikring og gjennomføring av tiltaket.

Innvier nytt piano

Søndag 1. september kl. 18.00 inviterer Røsvik og omegn nærmiljøutvalg til innvielseskonsert på Røsvik samfunnshus.

– Medvirkende på konserten er lokale krefter bestående av Sangria, distriktsmusikerne og kulturskolen i Sørfold, forteller Sveinar.

Det er gratis inngang, kaffe, kaker og loddsalg.

Vi ønsker lykke til og håper at pianoet vil bidra til mange fine musikalske stunder i bygda.

Les nyhetssak i Saltenposten (Pluss-sak)