Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vårt øverste organ, og skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. På generalforsamlingen møter 17 representanter hvorav 12 er valgt av bankens innskytere og 5 er valgt av fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark. Det er 7 varamedlemmer, 4 valgt av bankens innskytere og tre fra fylkestingene.

Leder

 • Åse Marie Jakobsen

Nestleder

 • Thomas K. Føre

Medlemmer

Innskytervalgte
 • Ørjan Robertsen, Melbu
 • Åse Marie Jakobsen, Stokmarknes
 • Gørhild Olsen, Tromsø
 • Thomas K. Føre, Tromsø
 • Erling Arnfinn Walsøe, Gjesvær
 • Heidi Tangstad, Alta
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø
 • Hilde C. J. Mietinen, Vadsø
 • Majken Holmgren, Båtsfjord
 • Bente Sofie Larsen, Bodø
 • Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre
 • Hege Sørli, Værøy
Fylkestingsvalgte
 • Stine Akselsen, Troms og Finnmark
 • Fred Roald Johnsen, Troms og Finnmark
 • Cecilie Mathisen, Troms og Finnmark
 • Dagfinn Henrik Olsen, Nordland
 • Kari Anne Bøkestad Andreassen, Nordland

Varamedlemmer

Innskytervalgte
 • Marcus Bech-Mikalsen, Kunes
 • Irene Lange Nordahl, Sørreisa
 • Stein-Wiggo Bones, Bardu
 • Stig Sørra, Sandnessjøen
Fylkestingsvalgte
 • Ane-Marthe Sani, Troms og Finnmark
 • Edvin M. Eriksen, Troms og Finnmark
 • Knut Petter Torgersen, Nordland

Styret

Medlemmer
 • Kjell Olav Pettersen, Tromsø, styreleder
 • Bjørn-Atle Hansen, Alta, medlem
 • Kristina Antonsen, Tromsø, medlem
 • Harriet Andreassen Havdal, Bodø, medlem
Varamedlemmer
 • Gørhild Olsen, Tromsø
 • Anders Hjort, Tromsø

Valgkomité

Medlemmer
 • Ørjan Robertsen, Melbu, leder
 • Hilde C. J. Mietinen, Vadsø
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø