Generalforsamlingen

På generalforsamlingen møter 17 representanter hvorav 12 er valgt av bankens innskytere og 5 er valgt av fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. Det er 7 varamedlemmer, 4 valgt av bankens innskytere og tre fra fylkestingene.

Leder

 • Åse Marie Jakobsen

Nestleder

 • Heidi Tangstad

Medlemmer

Innskytervalgte
 • Malin Johansen, Bodø
 • Åse Marie Jakobsen, Stokmarknes
 • Mathilde Winther, Valnesfjord
 • Vårinn Marie Lassesen, Myre
 • Siv Elin Hansen, Storslett
 • Heidi Tangstad, Alta
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø
 • Hilde C. J. Mietinen, Vestre Jakobselv
 • Majken Holmgren, Båtsfjord
 • Daniel Lauritzen, Kjøllefjord
 • Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre
 • Marie Jakola Sommernes, Bjørnevatn
Fylkestingsvalgte
 • Rune Ernst Østergren, Nordland
 • Jim Simonsen Jenssen, Nordland
 • June Pettersen, Troms
 • Edvin M. Eriksen, Troms
 • Svein Oddvar Iversen, Finnmark

Varamedlemmer

Innskytervalgte
 • Bernt Ola Nilsen, Stokmarknes
 • Ole Reidar Mathisen, Bardufoss
 • Leif Arne Bjørkås, Longyearbyen
 • Hugo Magne Kjelseth, Harstad
Fylkestingsvalgte
 • Per-Gunnar Skotåm, Nordland
 • Ane-Marthe Sani, Troms
 • Elin Mathisen, Finnmark

Styret

Medlemmer
 • Kjell Olav Pettersen, Tromsø, styreleder
 • Harriet Andreassen Havdal, Bodø, medlem
 • Geir Håvard Hanssen, Tromsø, medlem
 • Mette Cecilie Tennås Westlie, Vadsø, medlem
Varamedlemmer
 • Kriss Rokkan Iversen, Harstad
 • Solveig Ballo, Tana

Valgkomité

Medlemmer
 • Hilde C. J. Mietinen, Vestre Jakobselv, leder
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø
 • Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre