I fjor høst fikk Nordnorsk vitensenter støtte til å gjennomføre SKILLS Kveldslab for barn og unge i skoleåret 2022/2023. Ansatte ved Vitensenteret har utviklet tilbudet, og studenter har hatt ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene.

Gratis tilbud

Kveldslaben har vært et gratis tilbud på ettermiddager for barn og unge mellom 10 og 13 år. Deltakerne har hatt hele vitensenteret for seg selv, og har testet og eksperimentert med fokus på realfag. De unge har kunnet delta på blant annet slimverksted, robotwars med micro:bit, lært å lodde elektronikk, 3D-printing og å bygge egen ballongfarkost.

– Gratis tilbud gir like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Det medvirker til sosial mobilitet og at flere får mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter, i dette tilfellet innenfor realfag, teknologi og digital kompetanse, forteller Tove Marienborg, direktør for Nordnorsk vitensenter.

Tilbudet har vært gjennomført i Tromsø, Alta og Kirkenes. I tillegg har Vitensenteret deltatt med arrangement en gang i måneden på biblioteket i Tromsø. For å tiltrekke seg også de litt eldre, unge mellom 13 og 16 år, har Vitensenteret også startet opp tilbudet SKILLS Pluss i Tromsø. Dette er et tilbud for de som ikke ønsker å henge på kjøpesentrene etter skoletid.

Gratis tilbud gir like muligheter for alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn.

Tove Marienborg, direktør for Nordnorsk vitensenter

Realfag og teknologi

Nordnorsk vitensenter er verdens nordligste vitensenter, lokalisert i Tromsø og Alta. I tillegg har de inngått en intensjonsavtale med Sør-Varanger kommune om å etablere ei avdeling i Kirkenes. De har som mål å øke interessen for, og kunnskapen om realfag og teknologi blant barn og unge.

– I skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og naturvitenskap har Vitensenteret som mål å dyrke fram kreativitet, skaperglede og innovasjon blant barn og unge i vår region. Regionalt ønsker Vitensenteret å bidra i arbeidet med å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest innovative og bærekraftige regioner. De beste ideene og den smarteste teknologien vil alltid løse de største utfordringene, sier Marienborg.

Søk om støtte

Jobber du i en organisasjon og vil sette opp et gratis fritidstilbud for barn og unge i ditt lokalmiljø? Neste søknadsfrist er 15. november. Søknadsskjema åpner 1. oktober.

Trenger du tips til å planlegge et prosjekt, kan du lese våre tips til en god søknad.