Medlemmene ble valgt for fire år, fra 2020 til 2024, og varamedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Medlemmer

  • Hilde Mietinen, Vadsø
  • Heidi Tangstad, Alta
  • Hege Sørli, Værøy

Varamedlemmer

  • Marcus Bech-Mikalsen, Longyearbyen
  • Stig Sørra, Sandnessjøen
  • Jørn Kornør, Tromsø
  • Thorvald H. Giæver, Havnnes

Hilde Mietinen ble gjenvalgt som fast medlem. Heidi Tangstad og Hege Sørli ønskes velkommen som nye medlemmer. Alle fire vararepresentantene ble gjenvalgt.