Medlemmene ble valgt for fire år, fra 2021 til 2025, og varamedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Medlemmer

  • Ole Jørgen Ørjavik, Tromsø (ny)
  • Åse Marie Jakobsen, Stokmarknes (gjenvalg)
  • Lisbeth Yttervik Reinholdtsen, Myre (ny)

Varamedlemmer

  • Marcus Bech-Mikalsen, Kunes (gjenvalg)
  • Irene Lange Nordahl, Sørreisa (ny)
  • Stein-Wiggo Bones, Bardu (gjenvalg)
  • Stig Sørra, Sandnessjøen (gjenvalg)