Medlemmene ble valgt for fire år, fra 2023 til 2027, og varamedlemmene for ett år. Her er resultatet:

Medlemmer

  • Vårinn Marie Lassesen, Myre (ny)
  • Daniel Lauritzen, Kjøllefjord (ny)
  • Majken Holmgren, Båtsfjord

Varamedlemmer

  • Marie Jakola Sommernes, Bjørnevatn (ny)
  • Bernt Ola Nilsen, Stokmarknes (ny)
  • Hugo Magne Kjelseth, Harstad
  • Thomas K. Føre, Tromsø