Bygdnes tar over sjefsstolen etter Hans Olav Karde som har vært daglig leder siden februar 2013. 

Deltok i etableringen

Styret er meget fornøyd med ansettelsen av Rolf Eigil Bygdnes som ny daglig leder.

– Rolf Eigil har lang og bred ledererfaring, og styret er svært fornøyde med at han har takket ja. Han kjenner godt til Stiftelsens formål og virksomhet og deltok aktivt i etableringen av Stiftelsen i 2011, forteller Kjell Olav Pettersen, styreleder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Betydelig ledererfaring

Bygdnes er utdannet siviløkonom og har en Master of Business Administration fra Norge og USA. Han har lang ledererfaring fra bank og næringsliv. Han har også betydelig erfaring fra styrearbeid. Rolf Eigil Bygdnes jobbet som CFO i SpareBank 1 Nord-Norge fra 2004 til april 2019, da han fratrådte i henhold til førtidspensjonsavtale.

– Jeg er glad for tilliten og ydmyk i forhold til oppgavene som venter. Jeg ser fram til å bidra til den rollen Stiftelsen har for å sikre et fortsatt samfunnseierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, forteller Rolf Eigil Bygdnes.

Karde tilbake til SpareBank 1 Nord-Norge

Etter 6,5 år som daglig leder i Stiftelsen har Hans Olav Karde takket ja til jobb i SpareBank 1 Nord-Norge. Han starter i ny jobb 1. november 2019. Karde vil være til disposisjon for konsernledelsen, og det er spesielt arbeidet med å ruste organisasjonen gjennom utvikling av bankens ledere, som vil stå i fokus.

– Jeg er stolt over det arbeidet vi i Stiftelsen har gjort. Vi har støttet en rekke fritidstilbud til barn og unge, trivselstiltak for eldre og tiltak innen friluftsliv, samt støttet opp om eget Talentstipend og talentstipendordning gjennom Tvibit og Arktisk Filharmoni. Siden 2013 har vi delt ut gaver for til sammen 57,4 millioner kroner til små og store prosjekter i landsdelen. Jeg er veldig glad for at det er nettopp Rolf Eigil som tar over. Det blir en meget god løsning for Stiftelsen, fastslår Hans Olav.