Den offisielle overrekkelsen av gaven skjedde i forbindelse med møtet til Hovedutvalget for kompetanse.

Ekstra undervisning

I år tilbys det vår-, sommer- og høstskole for yrkesfagelever og lærlinger. Tilbudet er for de som har behov for ekstra undervisning for å bestå fagene matematikk, engelsk og naturfag. For lærlinger tilbys det også nettskole i fagene norsk og samfunnskunnskap på Vg2-nivå. Nytt av året er at det også tilbys ulike tiltak rettet mot elever som er på studieforberedende tilbud i Finnmark for at de skal bestå opplæringen.

Fylkeskommunen utvider også målgruppen til de som sluttet på videregående skole for noen få år siden, og for de som er under 24 år og mangler noen fag. Disse skal få tilbud om undervisning. Oppfølgingstjenesten og ulike team i de videregående skolene samhandler om dette tiltaket.

Formidling av læreplass

Det vil også bli iverksatt formidlingstiltak til elever som ikke har fått læreplass innen 1. juni. Fylkeskommunen skal arbeide strukturert mot denne målgruppen, særlig for å avklare hvorfor de ikke får læreplass. Som følge av avklaringen skal det iverksettes ulike tiltak rettet mot formidling og bedriftskontakt. Det vil også bli vurdert andre individrettede kvalifiserende tiltak avhengig av behov. Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Takknemlig for gaven

Leder i Hovedutvalget for kompetanse, Raymond Robertsen, takket Stiftelsen. Han sa i sin tale at samarbeidet som startet i 2014 har blitt stadig viktigere for fylkeskommunen, og for elever og lærlinger i fylket.

– Samarbeidet har bidratt til at langt flere elever og lærlinger har bestått sine utdanningsløp, og mange fagarbeidere kan takke Stiftelsen og fylkeskommunen for at de har fått sine fagbrev.

Videre fortsatte Robertsen:

– Da vi startet samarbeidet, var det i overkant av 50 prosent av gjennomføring i videregående opplæring i fylket. I dag er det over 70 prosent som består løpet sitt, og det er ikke tvil om at midlene fra Stiftelsen har vært ett av flere viktige tiltak som har løftet gjennomføringen i fylket.

Raymond Robertsen var svært takknemlig for gaven.
Foto: Margunn Blix, Finnmark fylkeskommune.

Gir flere unge en ny sjanse

– Vi er utrolig stolte over å bidra med støtte slik at flere unge får en ny sjanse til å kvalifisere seg til videre skolegang eller læreplass. Sommer- og høstskolene har vært en suksess, og det er svært gledelig at tilbudet nå utvides. Vi vil også rette en stor takk til Svein Tore Jakobsen, spesialrådgiver i Finnmark fylkeskommune, for et meget godt og sømløst samarbeid, sa Mette Hanssen Døsvik fra Stiftelsen.

Tilfører faglært arbeidskraft

Over 450 elever og lærlinger i Finnmark har deltatt i vår-, sommer- og høstskoler i ett eller flere fag, slik som matematikk, norsk, engelsk og naturfag. Veldig mange av disse har bestått standpunktkarakter eller bestått eksamen i fagene de har deltatt i. 

Erfaringer viser at de fleste elevene som består vår-, sommer- og høstskolene klarer seg også i det videre skoleløpet. Det samme gjelder lærlinger som mangler fag. I tillegg tilfører elevene og lærlingene faglært arbeidskraft til bedrifter som sliter med rekruttering.

Hovedfoto: Alta videregånde skole.Alle tre fylkeskommunene i landsdelen har fått tilbud om å søke støtte til å arrangere sommer- og høstskoler siden 2014.