Siri Lund, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge, hadde gleden av å overbringe det glade budskap på våre vegne under et arrangement på “mimrestua” ved Salangen bo- og eldresenter.

Bevare historien

May Eriksen, som er prosjektleder i Salangen Røde Kors, forteller at de gjennom prosjektet “Gyngestolen” ønsker å bevare litt av lokalhistorien og samtidig få de eldre til å føle seg nyttige.

– Vi skal filme eldre pensjonister i kommunen mens de forteller sine historier fra oppveksten og utviklingen frem til i dag. Det er viktig å bringe disse historiene videre før det er for sent, sier Eriksen.

Filmopptakene skal klippes og redigeres og bli til seks episoder som blir tilgjengelig for alle på nett. De første programmene av “Gyngestolen” ble produsert allerede i 2014.

Salangen Røde Kors samarbeider med blant andre Salangen Historielag og Salangen-Nyheter i prosjektet. Historielaget bidrar både med midler og ressurser til arbeidet med å lage programmene.

Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-Nyheter.com
Fra venstre: Prosjektleder May Eriksen i Salangen Røde Kors, programvert Herleif Kristoffersen, intervjuobjekt Herulv Tunheim, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge Siri Lund, sekretær i Salangen Historielag Inge Bones, programvert Johanne Eline Driveklepp og styremedlem i Salangen Røde Kors, Hjørdis Kanstad. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-Nyheter.com

Engasjerer de unge

Ungdommer i bygda skal være med under innspillingen av programmene, både for å prate med de eldre, og for å lære mer om hvordan man lager film. Eriksen tror at disse møtene mellom generasjoner blir ekstra verdifulle.

– Mange av de som skal intervjues har opplevd både krig og en oppvekst i trange kår. Gjennom å lytte til historiefortellinger vil det bli enklere for de unge å forstå hvordan det var før i tiden, forteller May Eriksen.

Når filmene er ferdige vil det bli førpremiere under et arrangement på eldresenteret. Her vil det bli gjort ekstra stas på de som er med i filmene. Familiene til de som er intervjuet, beboerne på eldresenteret og andre interesserte blir invitert til å se på programmene før de legges ut på nett.

Les omtale av nyheten og se videointervju på nettsiden til Salangen-Nyheter.

Søk støtte

Er du engasjert i en frivillig forening som planlegger å søke støtte? Vi minner om at neste søknadsfrist er 15. november. Her kan du lese mer og søke støtte.


Hovedbilde, fra venstre: En av de som skal intervjues er 85 år gamle Herulv Tunheim (til venstre). Her sammen med prosjektleder May Eriksen i Salangen Røde Kors (i midten) og Siri Lund som er banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-Nyheter.com