I løpet av 2013 ble Yttersia av Moskenesøya kartlagt av flere forskere, for å finne ut om det var grunnlag for å anlegge nasjonalpark der. Og svaret var entydig ja. Geologien, fuglelivet, floraen og kulturen som har skapt landskapet er helt unikt.

I forbindelse med etablering av nasjonalparken er det mange som har spørsmål knyttet til hva en nasjonalpark vil bety for dem. Det er derfor etablert et informasjonssenter som er et åpent tilbud for alle som bor i Flakstad og Moskenes kommune. Vi har bidratt med 140 000 kroner i støtte til etablering av senteret.

Tilgjengelig for alle

– Her er absolutt alle velkomne, om du er motstander av en nasjonalpark, er skeptisk eller synes det er et godt tiltak, forteller prosjektleder for Lofotodden Nasjonalpark, Hege H. Steigedal til Lofot-Tidende.

Her kan du lese omtale av gaveoverrekkelsen i Lofot-Tidende