Det er til nå kjøpt inn tre fioliner, en cello og en bratsj. Innkjøpene er gjort etter konsulentbistand fra et sammensatt team, der blant andre fiolinist og kunstnerisk leder for kammerorkesteret, Henning Kraggerud, har vært sentral.

Det er Arktisk Filharmoni som eier og vurderer hvem som skal disponere instrumentene. Tre av instrumentene som til nå er innkjøpt disponeres i dag av orkesterets faste ansatte.

Talentfulle studenter

To av de fem strykeinstrumentene ble prioritert til studenter ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Emma Lehtonen Mørkved, som også er deltaker i orkesterets mentorprogram, disponerer en bratsj. Jakob Rørtveit ble etter anbefaling fra sin lærer prioritert til å låne en av fiolinene. Begge er enige om at denne ordningen gjør Musikkonservatoriet i Tromsø mer attraktivt for studenter.

– Orkesteret har valgt ut veldig gode instrumenter. Når det kommer til strykeinstrumenter, er hvert instrument helt unikt. Vi er heldige som har fått instrumenter som passer oss så godt. Som student er det sjeldent man får muligheten til å spille på instrumenter av så høy kvalitet og som representerer et svært godt håndverk, forteller Jakob Rørtveit stolt.

Foto: Arktisk Filharmoni, Aggie E. Peterson
Emma og Jakob spiller i strykekvartett sammen.

Nylig fikk vi møte Emma og Jakob, som i disse dager øver til eksamen på Musikkonservatoriet. Emma skal ta avsluttende mastereksamen, og Jakob skal avlegge eksamen i forbindelse med bachelorgraden sin.

– Det er fantastisk å møte studentene og oppleve deres begeistring for å disponere instrumenter av høyeste kvalitet. Vi er selvfølgelig ekstra stolte over å bidra til å gjøre landsdelen mer attraktiv for unge talenter, forteller Kristina Antonsen fra Stiftelsen.

Gjør landsdelen mer attraktiv

Med dette tilbudet vil orkesteret i enda større grad være konkurransedyktig både for å beholde etablerte musikere, tiltrekke seg kompetanse, og understøtte talentutvikling i landsdelen.

– En slik ordning har ikke eksistert i landsdelen tidligere. Vi vil berømme Stiftelsen for at vi får muligheten til å investere i gode instrumenter som gir unge musikere muligheten til å utvikle seg her nord, og ikke føler at de må flytte sørover for å få lignende tilbud, sier Tor Lægreid, administrerende direktør for Arktisk Filharmoni.

Arktisk Filharmoni har mottatt til sammen 10 millioner kroner til investeringer i instrumenter.

Hovedfoto, fra venstre: Kristina Antonsen (Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge), Karen Aukner (musiker i Arktisk Filharmoni og bratsjlærer), Heidi Beate Lekang (kommunikasjonssjef i Arktisk Filharmoni), Emma Lehtonen Mørkved og Jakob Rørtveit (musikkstudenter).

Alle foto: Aggie E. Peterson
, Arktisk Filharmoni.