Under en sammenkomst på Storsteinnes denne uken, fikk John-Arne Karlsen fra SpareBank 1 Nord-Norge gleden av å fortelle om gaven fra Stiftelsen til Storsteinnes Vel.

For alle

– Nå er vi flere skritt nærmere å realisere en pumptrack i bygda, forteller Fredrik Jakobsen som er en av initiativtakerne til prosjektet.

En pumptrack er er en sykkelbane der poenget er å pumpe fart gjennom svinger, over kuler og hopp, uten å bruke pedalene.

– Vi planlegger et anlegg som alle skal få ta del i, uansett alder og ferdighetsnivå. Både sykler, skateboard, rulleskøyter, sparkesykler og rullestoler kan brukes på en pumptrack. Her kan alle oppleve mestring, forteller Jakobsen entusiastisk.

Det jobbes også med å få til ei utlånsordning av utstyr via frivilligsentralen.

Ungdom med på råd

I fjor sommer ble det etablert en prosjektgruppe under velforeningen, som har jobbet videre med ideen. Jakobsen forteller at det er svært mange barn og unge som sykler og bruker sparkesykkel i bygda. Dette foregår i dag på parkeringsplasser, i bakgården til rådhuset og på butikktrapper.

– Vi snakket med ungdommene, og lyttet til deres ønsker. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse på skolen. Svarene fra undersøkelsen viste at det er et stort ønske om et slikt anlegg, forteller Fredrik.

Godt samarbeid med kommunen

Medlemmene i prosjektgruppen forteller om et svært positivt samarbeid med kommunen, som bidrar med både midler og areal til sykkelbanen. Prosjektet har en totalkostnad på 1,3 millioner kroner, inkludert dugnadsinnsats til en verdi av 300 000 kroner. Stiftelsen har bidratt med 250 000 kroner til prosjektet.

– Vi har flere søknader ute som vi venter svar på. Vi håper at også næringslivet blir med på planene, forteller Michael Toftaker Ophus i prosjektgruppen.

Han er klar på at et slikt lavterskeltilbud har vært savnet i bygda, men håper at et større spleiselag nå skal føre til at banen blir en realitet.


Foto: Leif Arne Stensland.
Bilde fra venstre: Fredrik Jakobsen, Michael Toftaker Ophus og Therese Pettersen fra Storsteinnes Vel og John-Arne Karlsen fra SpareBank 1 Nord-Norge.

Søk støtte

Planlegger du å søke støtte til et prosjekt? Vi har neste søknadsfrist 15. februar. Her kan du lese mer og søke.