– I snitt har vi mellom 25 og 30 deltakere hver gang, forteller Bengt Simonsen i Harstad pensjonistforening.

Han er kursholder på datasamlingene, som arrangeres annenhver torsdag på Sama aktivitetssenter.

– Vi holder på i fire timer hver gang. Først har vi to timer med fokus på bruk av smarttelefon og nettbrett, deretter to timer på datamaskinen. De fleste deltar på bare en av delene hver gang, mens andre beveger seg litt imellom.

Repetisjon viktig for læring

Kurslederen er opptatt av at deltakerne skal få lære det de selv føler de kan ha nytte av. Han presenterer derfor et valgt tema hver gang, men åpner også for spørsmål av mer generell art. I tillegg kan deltakerne være med å påvirke tema for neste samling.

– Det er fort gjort å glemme fra gang til gang. Derfor repeterer vi mye. Jeg oppfordrer alltid deltakerne til å ta opp ting som er i ferd med å gå i glemmeboka, sier han.

De har vært innom mange ulike tema så langt. Bruk av e-post, Faebook og nettbank, for å nevne noe.

– Nå skal vi se nærmere på Altinn og de tjenestene som ligger der. Målet er å gjøre deltakerne trygg på å bruke de selvbetjente løsningene, forteller Simonsen.

Google Earth på timeplanen

Like før jul sto Google Earth på timeplanen til pensjonistene.

– Gjett om det var spennende å zoome seg inn på kartet og se hvor barn og barnebarn andre steder i landet eller til og med utenlands bor, ler han.

Langsiktig satsing

Bengt Simonsen forteller at dataopplæringen er ei langsiktig satsing fra Harstad pensjonistforening.

– Fremover planlegger vi et samarbeid med en av ungdomsskolene i Harstad. Vi ser for oss at elever i 9. og 10. trinn kan sitte sammen med pensjonistene, og peke og forklare. Er det noen som kan data, så er det ungdommen.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har bidratt med 65 000 kroner i støtte til prosjektet.