Trond Hanssen, konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge, stod for den offisielle overrekkelsen i møte til hovedutvalget for kompetanse i Finnmark, tirsdag 5. juni.

– Vi er glad for å kunne støtte slike samfunnsnyttige prosjekter. Spesielt når det er rettet mot det viktige samfunnsoppdraget med å få flere ungdommer i Finnmark til å bestå videregående skole, sier Trond Hanssen.

Matematikk og naturfag

Det er femte året på rad at vi støtter Finnmark fylkeskommunes satsing på sommerskoler for elever på yrkesfag. Tilbudet gis til elever på VG1 yrkesfag, som står i fare for å stryke i standpunktkarakterer, eller har strøket på matematikk- eller naturfageksamen. Tilbudet gis også til lærlinger og tidligere VG1 elever som har strøket i disse fagene.

I 2018 gjennomføres sommerskolene ved de videregående skolene i Hammerfest, Alta, Kirkenes, Vadsø og Lakselv. Sommerskolen gir intensiv eksamensrettet undervisning i to uker.

Gjennomføring økt med 15 prosent

I 2017 deltok 41 elever på sommerskole, fordelt på fire skoler. Av totalt 41 elever har 24 elever bestått eksamen i matematikk og 5 elever i naturfag. Dette er deltakere som har startet på sommerskolen med fare for stryk i fagene.

Til sammen har ca. 150 elever bestått enten matematikk eller naturfag eller begge fagene ved hjelp av sommerskolene. De fleste elevene som består sommerskolene klarer seg også i det videre skoleløpet. Gjennomføringen i videregående skoler i Finnmark har økt med nesten 15 prosent siden 2009.

– Sommerskolene har vært en suksess og er en viktig bidragsyter i statistikkene, forteller hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen.

Tredje best i landet på læreplasser

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Finnmark har hatt en framgang når det gjelder formidling av elever til lærebedrifter. 75 prosent av alle søkere får læreplass.

– Finnmark er nå tredje best i landet på dette, og det er en gledelig utvikling, forteller Johnny Ingebrigtsen.
 
Omtale i media:


Opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune, Margunn Blix, orienterte om resultatene fra sommerskolene på Stiftelsens generalforsamling 3. mai 2018.