Gaven ble overrakt til de unge kunstnerne torsdag 23. mai på Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

– Vi mottok 16 søknader, 11 fra kvinner og 5 fra menn. Det er mange unge talenter i landsdelen og det er ingen enkel oppgave å velge ut talentene, sier Hans Olav Karde, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Han forteller at dette er fjerde gang Stiftelsen deler ut stipend til kulturtalenter, og at dette er noe vi vil fortsette med, så det er nye muligheter til neste år.

– Styret har vedtatt at det skal settes av midler fra Sparebankstiftelsens gavefond til å dele ut inntil ti talentstipend årlig på opptil 150 000 kroner hver, forteller Karde.

Tett samarbeid med kulturinstitusjoner i landsdelen

Stipendet er tiltenkt unge talenter bosatt i Nord-Norge som driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur. Søkere må være mellom 18 og 30 år, og ha et oppriktig ønske om å videreutvikle sitt talent gjennom faglig utvikling.

Stiftelsen har hatt god hjelp fra kulturinstitusjoner i landsdelen underveis i søknadsprosessen. Disse har vurdert søknader fra talenter innenfor sitt fagområde, og har kvalitetssikret kandidatene og de utdanningene de har søkt om støtte til.

Til sammen ble det utdelt stipend for 631 930 kroner.
Her kan du lese mer om vårt Talentstipend

De syv kunstnerne som mottok talentstipend er:

  • Emma Elliane Oskal Valkeapää, Tromsø (Kautokeino), musikk
  • Sivert Henriksen, Tromsø (Sandstrand i Skånland), musikk
  • Anton Johannes Nyman, Tromsø (Haugesund), film
  • Jenny Andersen, Tromsø (Trondheim), film
  • Mathilde Caeyers, Tromsø, scenekunst
  • Anna Karoline Bjelvin, Tromsø, scenekunst
  • Maya Mi Samuelsen, Karlsøy, scenekunst

Omtale i media:

Bildet viser, fra venstre: Mathilde Caeyers, Sivert Henriksen, Anna Karoline Bjelvin, Jenny Andersen, Anton Johannes Nyman, Emma Elliane Oskal Valkeapää.

Maya Mi Samuelsen var ikke til stede under utdelingen.