Gaven ble overrakt til de unge kunstnerne torsdag 3. mai på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. 

– Vi mottok 26 søknader, 20 fra kvinner og 6 fra menn. Det er mange unge talenter i landsdelen og det er ingen enkel oppgave å velge ut talentene, sier styreleder Kjell Olav Pettersen. 

Han forteller at dette er tredje gang stiftelsen deler ut stipend til kulturtalenter, og at dette er noe vi vil fortsette med, så det er nye muligheter til neste år.

– Styret har vedtatt at det skal settes av midler fra Sparebankstiftelsens gavefond til å dele ut inntil ti talentstipend årlig. 

Tett samarbeid med kulturinstitusjoner i landsdelen 

Stipendet er tiltenkt unge talenter bosatt i Nord-Norge som driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur. Søkere må være mellom 18 og 35 år, og ha et oppriktig ønske om å videreutvikle sitt talent gjennom faglig utvikling.

Stiftelsen har hatt god hjelp fra kulturinstitusjoner i landsdelen underveis i søknadsprosessen. Disse har vurdert søknader fra talenter innenfor sitt fagområde, og har kvalitetssikret kandidatene og de utdanningene de har søkt om støtte til.  

Til sammen ble det utdelt stipend for 632 250 kroner.

De seks kunstnerne som mottok talentstipend er: 

  • Elisa Fernanda Pirir, Guatemala/Tromsø, film 
  • Maret Anne Sara, Kautokeino, visuell kunst
  • Tonje Dreyer Sellevoll, Stonglandseidet/Tromsø, scenekunst
  • Oskar Stunes, Evenes/Tromsø, musikk 
  • Julia Gåsvær, Gåsvær/Tromsø, musikk
  • Tine Surel Lange, Eggum i Lofoten, musikk

Omtale i media:


Bildet viser, fra venstre: Elisa Fernanda Pirir, Julia Gåsvær, Maret Anne Sara, Tonje Dreyer Sellevoll, Tine Surel Lange og Oskar Stunes.