Den helt nye redningsskøyta blir unik i norsk redningshistorie. Med sine 32 meter blir fartøyet den største redningsskøyta levert noensinne. Det nye fartøyet vil ha stor rekkevidde i de værharde havområdene i nord, og vil ha hele Nord-Norge som operasjonsområde.

– Denne redningsskøyta kan møte utfordringer i maritime søk og redningsoppdrag langt til havs. Fartøyet er rustet for å bistå i store ulykker og masseevakueringer under svært krevende forhold, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson. 

Bærekraftig

Den nye topp moderne redningsskøyta blir et flytende beredskapssenter. Redningsselskapet har som mål at redningsskøyta driftes så bærekraftig som mulig, og ønsker å installere den med hybrid fremdrift. En slik løsning har aldri vært prøvet på et redningsfartøy av denne størrelsen i Norge. 

Redningsselskapet mottar 16 millioner kroner fra Stiftelsen til det nye fartøyet.

– Vi er ekstra stolte av å bidra i spleiselaget til ny havgående skøyte, som skal trygge kystlinjen og inngå i den totale beredskapen her i nord. Dette er den største enkeltgaven vi har gitt noensinne, og det er ekstra stas for oss å gi støtte til et så viktig prosjekt som både er bærekraftig og vil ha verdi over lang tid, forteller Kjell Olav Pettersen, styreleder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.  

Spleiselag

Prislappen på redningsskøyta blir langt over tidligere leverte fartøy til Redningsselskapet. Prislappen er anslått å ligge mellom 140 og 150 millioner kroner. Håpet er at redningsskøyta kan leveres innen utgangen av 2025.

Norges Råfisklag gir også 1 million kroner til Redningsselskapet og byggingen av det nye fartøyet. Dermed bidrar de til å bedre den operative beredskapen i nord, også for alle fiskerne og den næringen som Råfisklaget er opptatt av.

Fra før har Redningsselskapet mottatt en donasjon på 110 millioner kroner fra GarMar Holding AS til utvikling og bygging av denne store havgående redningsskøyta.

Til tross for store donasjoner er det fremdeles behov for mer støtte for å sikre fullfinansiering av fartøyet.

– Vi håper enda flere blir med på spleiselaget ved å støtte en historisk satsing på sjøsikkerhet i nord, forteller Herlofson.

Fakta om redningsskøyta   

Det nye fartøyet er konstruert fra kjøl og opp for å imøtekomme Redningsselskapets spesifikke krav til en ny fartøyklasse for helårs operativ tjeneste i Norges mest utsatte havområder. Det er optimalisert for effektive og trygge konvensjonelle rednings- og støtteoppdrag, inkludert søk og redning (SAR), slep, brannslukking og transportering av skadde. I tillegg skal også̊ en større krisesituasjon kunne håndteres, og både dekksplass, behandlingsrom og innvendig lugarkapasitet er derfor et sentralt aspekt. 

Redningsskøyta vil få en total lengde på 32 meter, maks hastighet på 30 knop, slepekraft på +/- 30t og utseilt distanse på 600 nautiske mil i marsjfart. 

Fartøyet er designet med fokus på følgende hovedparametere:

  • Miljøvennlig konstruksjon og hybrid fremdrift   
  • Effektivt skrogdesign og fremdriftssystemer for optimale OPEX/CAPEX   
  • Et bredt operasjonsområde   
  • Stor rekkevidde og særdeles gode sjøegenskaper og manøvreringsevne   
  • Optimal komfort og sikkerhet for mannskap og annet personell 
  • Stor dekkskapasitet for eksisterende og fremtidig redningsutstyr