Det var stor stas da Elisabeth Solheim Andrews, finansiell rådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge, overrasket med en tildeling til Bakkejord Velforening fra Stiftelsen.

Jim Are Jensen Løkke, en av initiativtakerne til ungdomsklubben, er svært takknemlig over støtten. Han forteller at det tidligere ikke var noen tilbud for ungdommene i bygda som ikke var engasjert i organisert idrett.

Ungdommene tatt med på råd

– Vi inviterte ungdommene til en liten idémyldring, og de kom med forslag om å starte ungdomsklubb. De har selv vært med å finne ut hvilke aktiviteter og utstyr de ønsket til klubben, forteller Jim Are Jensen Løkke i Bakkejord Velforening.

Med innspill fra ungdommene tok Bakkejord Velforening og Skøelv Idretts- og grendelag initiativ til å opprette ungdomsklubb på grendehuset i Skøelv.

Stortrives på klubben

På grendehuset har de fått både TV, biljardbord, bordtennisbord og småspill som brukes flittig når de har klubbkvelder. De deler det opp i to puljer med mellomtrinnet og ungdomstrinnet hver for seg.

– Ungdommene stortrives med spill, aktiviteter og pizzakos på grendehuset. Vi har også mange foreldre som stiller opp og ønsker det beste for alle ungdommene i kommunen, sier Jensen Løkke.

Ungdommene stortrives med spill, aktiviteter og pizzakos på grendehuset.

Jim Are Jensen Løkke, Bakkejord Velforening

LAN-kvelder

Nå planlegger de å etablere LAN-kvelder for ungdommene. Det skal kjøpes inn spill, skjermer og spillkonsoller til utlån for de som ikke har slikt utstyr selv.

– Det betyr at alle blir inkludert og kan være med på LAN-partyene selv om de ikke har eget utstyr, forteller Jim Are.


Ungdomsklubben har fått to tilskudd på til sammen 124 000 kroner til utstyr. Tilskuddet har også resultert i at andre foreninger har bidratt med støtte til ungdomsklubben.