Generalforsamlingen er vårt øverste organ, og skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før offentliggjøringen av valget har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner, kan avgi stemme.

Valget er avsluttet.

Hvem er nominert?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Du kan lese nærmere om kandidatene på stemmesiden.

 1. Erling Arnfinn Walsøe (69), Gjesvær, daglig leder
 2. Marcus Bech-Mikalsen (37), Kunes, økonomistudent
 3. Malin Johansen (38), Bodø, daglig leder
 4. Remi Strand (53), Vardø, advokat
 5. Hugo Magne Kjelseth (56), Harstad, daglig leder
 6. Mathilde Winther (35), Valnesfjord, gründer og prosjektleder
 7. Siv Elin Hansen (47), Storslett, avdelingsleder
 8. Håkon Nygård (27), Tennevoll, IT driftstekniker
 9. Line Hågensen (41), Stokmarknes, daglig leder
 10. Jan-Roger Eriksen (55), Harstad, daglig leder
 11. Trine Stenvold (56), Fauske, daglig leder
 12. Hugo Bjørnstad (68), Svolvær, fungerende rektor
 13. Ståle Andre Indregård (49), Fauske, daglig leder
 14. Irene Lange Nordahl (53), Sørreisa, forretningsutvikler/prosjektleder

Hvor mange kan jeg stemme på?

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser.

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no.