Generalforsamlingen er vårt øverste styringsorgan, og skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før offentliggjøringen av valget har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner, kan avgi stemme.

Valget er avsluttet.

Hvem er nominert?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Du kan lese nærmere om kandidatene på stemmesiden.

 • Thomas K. Føre (1977), Tromsø, CFO
 • Majken Holmgren (1973), Båtsfjord, autorisert regnskapsfører
 • Hugo Magne Kjelseth (1965), Harstad, daglig leder
 • Marie Jakola Sommernes (1992), Bjørnevatn, HR-rådgiver
 • Daniel Lauritzen (1978), Kjøllefjord, fisker
 • Bernt Ola Nilsen (1982), Stokmarknes, finansdirektør
 • Vårinn Marie Lassesen (1975), Myre, daglig leder
 • Marcus Bech-Mikalsen (1984), Kunes, student
 • Jan-Roger Eriksen (1966), Harstad, daglig leder
 • Remi Strand (1967), Vardø, advokat
 • Håkon Nygård (1994), Tennevoll, IT-konsulent
 • Monica Milch Gebhardt (1974), Vadsø, kurator og museumsarbeider
 • Kristine Johnsen Sarnes (1983), Tromsdalen, økonomisjef
 • Ole Reidar Mathisen (1976), Bardufoss, sjef Luftforsvarets fagskole

Regler om valget

Valget er personlig, hemmelig og skriftlig, og foregår elektronisk med identifisering med BankID.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Valglisten brukes som stemmeseddel. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Hvor mange kan jeg stemme på?

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser.

Vi minner om at det samtidig avholdes valg til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no.