Generalforsamlingen er vårt øverste styringsorgan, og skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før offentliggjøringen av valget har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner, kan avgi stemme.

Valget ble avsluttet ved midnatt 3. desember.

Hvem er nominert?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Du kan lese nærmere om kandidatene på stemmesiden.

 • Hilde Christin Johansen Mietinen (1967), Vestre Jakobselv, prosjektleder
 • Heidi Tangstad (1970), Alta, strategisk analytiker
 • Leif Arne Bjørkås (1968), Longyearbyen, guide
 • Bernt Ola Nilsen (1982), Stokmarknes, finansdirektør
 • Hugo Magne Kjelseth, (1965), Harstad, daglig leder
 • Marie Jakola Sommernes (1992), Bjørnevatn, HR-rådgiver
 • Ole Reidar Mathisen (1976), Bardufoss, sjef fagskole
 • Fredd-Jarle Wilsgård (1969), Torsken, daglig leder
 • Berit Anne Sara Triumf (1966), Kautokeino, seniorrådgiver
 • Kristine Johnsen Sarnes (1983), Tromsdalen, økonomisjef
 • Stig Brattli (1970), Ankenes, lokfører
 • Line Ellingsen (1969), Svolvær, administrerende direktør
 • Cato Gaustad (1970), Narvik, økonomisjef
 • Hege Sørli (1969), Værøy, daglig leder

Regler om valget

Valget er personlig, hemmelig og skriftlig, og foregår elektronisk med identifisering med BankID.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Valglisten brukes som stemmeseddel. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Hvor mange kan jeg stemme på?

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølgen som stemmetallet viser.

Vi minner om at det samtidig avholdes valg til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no.