Se hvem som har mottatt støtte. Du kan filtrere søket slik at du ser hvem som har fått støtte i din kommune.

Redningsselskapet

Den aller første gaven fra Stiftelsen ble gitt til Redningsselskapet Region Nord, til prosjektet “Forebyggende seilas”. Formålet med prosjektet var å lære og bevisstgjøre ungdom om sikkerhet, og forhindre ulykker til sjøs. Redningsselskapet har opp gjennom årene mottatt støtte til flere lignende prosjekter, samt til innkjøp av RS-båter til begge fylkene i landsdelen og til Svalbard. Disse båtene disponeres til patruljering og opplæring.

Mange områder

Med støtte fra Stiftelsen har frivillige lag og foreninger skapt møteplasser, ildsjeler har sørget for fritidstilbud for barn og unge, og det er opprettet mange utlånssentraler for gratis utlån av tur- og fritidsutstyr. En rekke gapahuker er oppført, og turveier er utbedret for å gjøre disse tilgjengelig for alle. Vi har også bidratt til renovering av mange grendehus i landsdelen.

– Flere humanitære organisasjoner har fått støtte til innkjøp av utstyr og kjøretøy, noe som igjen har bidratt til å redde liv. Både Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har frivillige som gjør en formidabel innsats i redningstjenesten, forteller Kjell Olav Pettersen, styreleder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Sommerskoler

Ett av de prosjektene som styret er ekstra stolte over å ha støttet, er sommerskoler i tidligere Finnmark fylkeskommune, nå Utdanning Øst i Troms og Finnmark fylkeskommune. Stiftelsen har finansiert sommerskolene for elever på yrkesfag i 7 år, og har bidratt til at rundt 280 eksamener er bestått i matematikk, naturfag eller engelsk. Antall elever som har bestått fag i sommerskolene tilsvarer over 18 fulle skoleklasser på yrkesfag.

– Styret er stolte over å bidra med støtte til tiltak som får flere elever til å fullføre videregående skole. Vi er også svært fornøyd med at også Nordland og Region Vest i Troms og Finnmark fylkeskommune nå kommer inn under den samme støtteordningen, sier Kjell Olav Pettersen.

Styret er stolte over å bidra med støtte til tiltak som får flere elever til å fullføre videregående skole.

Kjell Olav Pettersen

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon i Bodø, Tromsø og Kirkenes har mottatt støtte til flere ulike prosjekter. Det er gitt støtte til etablering av Skattkammeret på Mørkved, som er en utlånssentral og møteplass for unge. Med støtte fra Stiftelsen har barnefamilier og ungdommer fått delta på fine sommerferier som har skapt varige minner. Sammen med SpareBank 1 Nord-Norge har Stiftelsen bidratt til kjøp av ei leilighet der det er etablert et møtested hvor barn som er under barnevernets omsorg kan møte sine foreldre under trygge og gode rammer. Dette er et tilbud for hele landsdelen

– Det er mange som av ulike årsaker står utenfor fellesskapet i dagens samfunn. Kirkens Bymisjon er en organisasjon som arbeider for et varmere og mer inkluderende samfunn, og dette er verdier som Stiftelsen er opptatt av, sier Kjell Olav Pettersen.

Matsentral

I 2019 mottok Tromsø Matsentral støtte til kjøp av bil, dette var et spleiselag sammen med Gjensidigestiftelsen. Alta Matstasjon har fått støtte til etablering av sin matstasjon. Målet for begge prosjektene er å hjelpe vanskeligstilte personer, samt å bekjempe matsvinn fra matindustrien gjennom omfordeling av overskuddsmat.

Juletilstelninger

Vi har i en årrekke gitt støtte til organisasjoner som har arrangert juletilstelninger for vanskeligstilte, eller for de som ikke har noen å feire jul sammen med. Det er også delt ut matesker med julevarer. Både frivilligsentraler, Røde Kors og Frelsesarmeen er noen av de som har mottatt slik støtte.

– Vi syns det er beundringsverdig at så mange frivillige står på for at flest mulig har noen de kan spise julemiddag sammen med, forteller Pettersen.

Kultur

Styret i Stiftelsen er stolte over å ha bidratt med betydelige midler over mange år innenfor kunst- og kulturfeltet i landsdelen. Dette har blant annet skjedd gjennom Tvibit, mentorordningen gjennom Arktisk Filharmoni, og tilskudd til innkjøp av instrumenter som kan disponeres av talentfulle musikere i Arktisk Filharmoni. Det er også delt ut 54 talentstipend innenfor kulturområdet de siste 6 årene.

Nye muligheter

Søknadsfristene er 15. februar, 15. august og 15. november. Søknadsskjema åpner ca. 1,5 i forkant av søknadsfristen. Du kan allerede nå gjøre deg kjent med hvilke tiltak som støttes. Merk at organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.Foto: Redningsselskapet Region Nord.